Takaisin

Taide tuo lisäpotkua mielenterveystyöhön

Taide ja kulttuuri edistävät hyvinvointia ja terveyttä, mutta harva lääkäri osaa vielä hyödyntää niihin liittyviä menetelmiä.

Taiteisiin osallistuminen voi tutkimusten mukaan vahvistaa mielen hyvinvointia ja tukea mielenterveyden haasteiden kanssa selviytymistä. Taidetta voidaan käyttää esimerkiksi tunteiden säätelyyn, ja taiteen kautta voi opetella tunnistamaan omia tunteitaan ja harjoitella mielen hyvinvoinnille tärkeitä tunnetaitoja.

Myös lääkärin on hyvä tunnistaa taiteen positiiviset vaikutukset. Esimerkiksi draamasta, kuvataiteista, tanssista, musiikista tai luovasta kirjoittamisesta voi löytää uusia ilmaisutapoja tunteilleen silloin, kuin omista hankalasti sanoitettavista tunteista puhuminen ei luonnistu.

– Taiteen ja kulttuurin käyttöä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ei tunneta vielä ammattilaisten piirissä kovin hyvin, vaikka erilaisista hyviksi havaituista hoitoprosesseista ja hoitokäytänteistä alkaa olla jo paljon näyttöä, johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriöstä huomauttaa.

Koivisto on mukana Lääkäripäivien Taide ja mielen terveys -kurssilla, jossa pohditaan muun muassa sitä, parantaako taide.

– On hyvä, että tietoisuus taiteen ja kulttuurin vaikutuksista terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen lisääntyy. Tällä hetkellä taiteen menetelmiä ei välttämättä käytetä, sillä niitä ei tunneta tarpeeksi hyvin, hän kertoo.

Kurssi rakentuu erilaisista osista, joihin kuuluu sekä luentoja että kokemuksellisia ja yleisöä osallistavia osuuksia.

– Kyseessä on innostava kokonaisuus, jossa teemaa pohditaan monelta kannalta.

Koivisto muistuttaa, että taiteen positiiviset vaikutukset purevat kaikenikäisiin ja aihe koskettaa siksi laajaa lääkärikuntaa.

– Taide toimii mainiosti ennaltaehkäisevästi, ja sillä voidaan tukea muun muassa syrjäytymisen ehkäisyä. Lisäksi on hyvä muistaa, että taidetta ja kulttuuria kannattaa hyödyntää myös työhyvinvoinnin osana.

 

Taide ja mielen terveys -kurssi (126) Messukeskuksessa keskiviikkona 9.1. klo 13.30.