Takaisin

Portinvartijasta puutarhuriksi

Jokainen sairauslomatodistus on kannanotto työkykyyn, mutta nykyinen tapa arvioida työkykyä on vanhanaikainen, sanoo ylilääkäri Esa-Pekka Takala Työterveyslaitokselta.

Kun lääkäri arvioi potilaan työkykyä, käytännössä hän arvioi potilaan työkyvyttömyyttä. Käsitys työkyvystä perustuu ensisijaisesti sosiaalivakuutuksen ja etuisuuksien näkökulmaan, mutta työelämän muutoksessa työkykyä pitäisi tarkastella uudella tavalla, sanoo ylilääkäri Esa-Pekka Takala Työterveyslaitokselta.

– Lääkärin rooli etuisuuksien portinvartijana perustuu vanhaan ajatteluun. Nyt työkykyä pitäisi arvioida tuen näkökulmasta ja miettiä, millaisia resursseja ihmisellä on ja kuinka niitä saataisiin parannettua. Silloin lääkärin rooli muuttuu puutarhuriksi, joka pohtii, miten kasvimaa saadaan parhaiten kukoistamaan, Takala kuvailee kuntouttavaa lähestymistapaa.

Lääkärin tehtävä vaikeutuu, kun arviointi siirtyy pois puhtaasti lääketieteellisistä asioista. Takalan mukaan työn ja työelämän pohtiminen ei olekaan lääkärin ydinosaamista, vaan siihen tarvitaan moniammatillista otetta. Joka tapauksessa pelkkä portinvartijan ote ei potilasta auta.

Työn määrittely on vaikeaa, sillä työelämä on muuttunut selvästi monimutkaisemmaksi kuin muutama vuosikymmen sitten.

– Fyysisen rasituksen vähentyessä psyykkiset vaatimukset ovat merkittävästi lisääntyneet. Tarvitaan paljon keskittymiskykyä, aloitekykyä ja sosiaalista osaamista. Työajat ja työsuhteiden muodot muuttuvat, ja kaikki tämä tekee työkyvyn arvioinnin huomattavasti vaikeammaksi kuin aiemmin.

Työkyvystäkään ei ole vain yhtä määritelmää, vaan Takala on löytänyt niitä kirjallisuudesta peräti kahdeksan. Perinteinen lääketieteellinen ja vakuutuslääketieteellinen tarkastelutapa ovat yleisimpiä, mutta nekään eivät aina toimi.

– Esimerkiksi sokeus määritellään sataprosenttiseksi invaliditeetiksi, mutta sataprosenttinen invaliditeetti ei suinkaan tarkoita työkyvyttömyyttä. Tiedän sokeutuneen toimitusjohtajan, joka jatkaa tehtävässään ja tarjoaa työtä osatyökykyisille.

Ylilääkäri Takala muistuttaa, että jokainen sairauslomatodistus on kannanotto työkykyyn. Mitä vakuutuslääkäri toivoo todistuksesta löytyvän? Entä miten mielenterveyspotilaiden työkykyä ja pitkäaikaistyöttömien kuntoutustarvetta arvioidaan? Tästä on luvassa tuhti tietopaketti käytännön esimerkein Lääkäri 2019 -tapahtuman avajaispäivänä.

Kurssi ”Työelämä muuttuu –  entä työ ja toimintakyvyn arviointi?” (106) keskiviikkona 9.1.2019.