Takaisin

Tarkkuutta sairauspoissaolon tarpeen arviointiin

Sairauspoissaolon tarpeen arviointi ei kuulu kaikkien lääkäreiden työnkuvaan. Mutta tarvitaanko sairauspoissaolosuositusta, ja jos, miksi?

Sairausloman kirjoittaminen on monelle työterveyslääkärille rutiinityötä. Moni potilas hakee kuitenkin todistuksen työterveyspalveluiden ulkopuolelta.

– Suurin osa lääkäreistä joutuu arvioimaan sairauspoissaolon tarvetta jossain vaiheessa uraansa. Siksi sairauspoissaolojen tarpeen arvioinnin oppiminen on tärkeää, kertoo Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin päätoimittaja Jorma Komulainen.

Sairauspoissaoloja käsitellään Lääkäri 2019:n Sairauspoissaolojen tarpeen arviointi -kurssilla.

Aihetta tarkastellaan sekä lääketieteen, työnantajan, työntekijän että Kelan näkökulmasta.

– Uskon, että kurssilla käsitellään paljon sellaisia asioita, joita vain työterveyslääkärit usein tietävät. Lääkäreiden on hyvä tiedostaa mahdollisuus sekä työn muokkauksen että osapäiväisen sairauspäiväolon mahdollisuudet, Komulainen sanoo.

Lääkäriseura Duodecim valmistelee parhaillaan Käypä hoito -suositusta sairauspoissaolojen tarpeen arvioinnista. Suosituksen rahoittaa Kela, ja sen on määrä valmistua lähiaikoina.

Tällä hetkellä sairauslomien pituudesta ei ole selkeitä sääntöjä. Ainoastaan masennuksen vuoksi sairauslomalle määräämisen tarpeesta on jo nyt ohjeet valtakunnallisessa masennuksen hoitosuosituksessa.

Komulainen uskoo, että yhtenäinen ohjeistus hyödyttää monia tahoja.

– Aihe nousi esiin jo aikaa sitten, kun Työterveyslaitoksessa pohdittiin, miten käytäntöjä voitaisiin yhtenäistää.

 

Sairauspoissaolojen tarpeen arviointi -kurssi (320) perjantaina 11.1. klo 8.15.