Takaisin

Kävele hetki kengissäni, terveisin esimies

Hyvässä työsuhteessa tarvitaan luottamuksen ja sitoutumisen vaihtokauppaa. Työ ei ole vain tekninen suoritus, vaan asenne, jolla ollaan osa työyhteisöä.

Miksi työnantaja toimii niin kuin toimii? Sitä ymmärretään melko huonosti lääkärin ammatissa, toteaa johtava ylilääkäri Petja Orre.

Lääkäri katsoo asioita autonomiansa ja potilassuhteensa kautta, mutta esimies joutuu miettimään kokonaiskuvaa. Työnantaja ei Orren mukaan lähtökohtaisesti liiku pahanteossa ja yritä hankaloittaa asioita.

– Kokonaiskuva on tärkeä, jotta kaikki, työntekijät, organisaatio ja potilaat, voisivat paremmin. Esimerkiksi joidenkin palvelujen parempi järjestäminen saattaa vaatia muutoksia, jotka näyttäytyvät joillekin työntekijöille vääränlaisina, Keravan kaupungilla työskentelevä Petja Orre kuvailee.

Ja vaikka lääkäriesimies on työntekijän kollega, muutkin asiat vaikuttavat päätöksenteossa.

– Kollegiaalisuus on arvokas perusperiaate, mutta nykyisessä työssäni joudun vastaamaan rahankäytöstä veronmaksajille, kuntalaisille. En voi tehdä asioita, jotka juuri lääkärien näkökulmasta olisivat oikein, jos en pysty perustelemaan niitä myös veronmaksajille.

Orren mukaan hyvässä työsuhteessa tarvitaan vaihtokauppaa: esimies toivoo työntekijältä luottamusta osaamiseensa ja sitoutuu työntekijään. Työntekijän on vastaavasti sitouduttava ja osoitettava luottamusta. Ei riitä, että ilmestyy aamulla työpaikalle ja leimaa kellokortin iltapäivällä, sillä työ ei ole vain tekninen suoritus, vaan asenne, jolla ollaan osa työyhteisöä.

Orren mielestä esimies on parhaimmillaan palvelija, joka antaa työntekijöille mahdollisuuden keskittyä työhönsä. ”Vaihtokaupassa” esimies odottaa työntekijältä tiettyä suoritustasoa.

Jos oma kuviteltu suoriutuminen ja työn todellinen vaatimustaso eivät kohtaa, syntyy konflikteja.

– Jos työpaikalla on kurjaa, kannattaa kurkata peiliin. Jokaisen esimiehen ja myös jokaisen työntekijän kannattaa tarkastaa oma asenne aika ajoin. Samoja vuorovaikutustaitojahan käytetään myös potilastyössä ja kotona.

Ylilääkäri Petja Orre kehuu suomalaista lääkärikuntaa erinomaiseksi, poissaoloja esiintyy hyvin vähän ja lääkärit ovat sitoutuneet potilaisiin… mutta: lääkärin asenne ei aina ole yhtä hyvä työnantajaa kuin potilasta kohtaan. Miten nihkeää asennetta voi muuttaa?

Tästä lisää torstaina 10.1. Petja Orren luennolla Työnantajan näkökulma – tällaisen alaisen minä tahdon! kurssilla numero 205: Mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu? Työkaluja toimivan työyhteisön rakentamiseen.