Läkare 2018


Förändring som huvudtema

Kursutbudet Läkare 2018 öppnar många intressanta synvinklar vad gäller förändringar.

Man går omsorgsfullt igenom Social- och hälsovårdsreformen. Teman är bland annat de ramar lagstiftningen ställer upp för reformen, rollen för de stora företagen inom hälsovårdstjänster och det nya sote-centret, som utgör grundpelaren för hela systemet.

Många läkare söker ändring i sitt eget arbete genom att bli företagare. Läkare 2018 utreder vilken roll de små serviceleverantörerna har i framtiden.

Även vårdpraxisen vad gäller stora folksjukdomar ändras. Läkare 2018 går bland annat igenom ryggsmärta, ledsjukdomar, olika magbesvär, hjärtinfarkter och akutvård av äldre.

Läkare möter hela tiden nya situationer i sitt arbete. Läkare 2018 tar reda på hälsovårdssituationen för en papperslös mamma med barn i Finland. Även handledning i behandling av funktionsstörningar utlovas.

Läs mer om kursprogrammet!