Kaikki uutiset

Mobiililaitteiden rooli lääkärin työssä kasvaa

Lähes kaikilla suomalaisista on jo taskussaan älypuhelin. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtori Eeva Pyörälä arvioi, että mobiililaitteet ovat jatkossa entistä suuremmassa osassa myös lääkärin työssä.

– Uskon, että kymmenen vuoden kuluttua terveydenhuollon sähköiset järjestelmät ovat sellaiset, että ne ovat käytettävissä kokonaan mobiililaitteilla.

Pyörälä muistuttaa, että lääkäreillä on aina ollut käytössään erilaisia tietovarantoja. Nykyisin lähes kaikki saatavilla oleva tieto löytyy jo sähköisenä.

– Olen varma, että kaikki lääkärit, jotka ovat tottuneet käyttämään mobiililaitteita, käyttävät myös sähköisiä tietokantoja työssään. Niissä tieto on parhaiten käsillä.

Pyörälän mielestä mobiililaitteiden käyttöön kannattaa suhtautua positiivisesti.

– Niiden käyttö on usein potilaan etu. Kun potilaalle kertoo, että lääkäri käyttää älypuhelinta tai tablettia tietojen tarkastamiseen, hän tietää lääkärin olevan huolellinen. Potilaalle ei saa silti jäädä sellainen tunne, että lääkäri selailee Facebookia, vaan hänen täytyy olla tietoinen siitä, miksi lääkäri käyttää puhelintaan vastaanotolla.

“Anatomiaa voi olla helpompi havainnollistaa mobiilisovelluksen avulla.”

Pyörälä kertoo, että mobiililaitteet voivat toimia jatkossa yhä suurempana linkkinä lääkärin ja potilaan välillä. Moni asia on helpompi selittää potilaalle, kun anatomiaa voi havainnoillistaa mobiilisovellusten avulla.

– Monimutkaisten asioiden selittäminen potilaalle voi olla paljon helpompaa, jos lääkäri voi käyttää apuna sovellusta, joka näyttää asian kuvina. Erityisen suuri hyöty tästä on, kun lapselle tai nuorelle täytyy kertoa sairaudesta tai hoidon toteuttamisesta.

Pyörälä toivoo, että jatkossa potilaat pääsisivät muutenkin osallistumaan enemmän hoitoonsa.

– Varsinkin silloin, kun potilaalla on monia lääkkeitä tai krooninen sairaus, sekä lääkäriä että potilasta helpottaisi valtavasti, jos viimeiset mittaustiedot ja lääketiedot löytyisivät helposti koosteena kännykästä. Tällä hetkellä tiedot ovat usein ainakin osittain Omakannassa, mutta palvelun käyttöliittymä ei toimi mobiililaitteilla niin hyvin, kuin sen toivoisi.

Pyörälä kertoo, että tavoitteena on tukea hoitoa siihen parhaiten sopivin keinoin.

– Parhaimmillaan esimerkiksi potilaan kotona tekemien mittausten tiedot kulkisivat suoraan lääkärin puhelimeen. Tällaisia sovelluksia on jo maailmalla, mutta ei vielä Suomessa.

Terveysteknologia on jo Suomessa huipputasoa, joten en näe estettä, miksi tällaisia ei sovelluksia ei voitaisi kehittää yhtessä terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden kanssa.

“Nykypäivän lääkäri ei voi muistaa kaikkea.”

Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa mobiililaitteet valjastettiin opiskelijoiden käyttöön jo viisi vuotta sitten.

– Lääketieteen peruskoulutuksessa mobiililaitteiden mukaan tulo on ollut iso aihe. Opiskelijat ovat käyttäneet erilaisia älylaitteita pitkään, joten heille niiden käyttö opinnoissa on ollut luonnollista. Haluamme, että opiskelijamme toimivat tässä murroksessa eräänlaisina muutosagentteina. He voivat kehittää järjestelmiä yhdessä potilaiden kanssa.

Vaikka opiskelijat ovat olleet muutoksessa aallonharjalla, Pyörälä muistuttaa, että mobiililaitteiden käytöstä on hyötyä kaikille lääkäreille.

– Nykypäivän lääkäri ei voi muistaa kaikkea. Mobiililaitteista on iso hyöty jo siinä, että lääkäri pystyy valmistautumaan potilaan kohtaamiseen helpommin, kun potilastiedot ovat kännykän näytöllä jo ennen vastaanottoa.

Kurssi: Mobiililaitteet lääkärin työssä, 12.1. klo 13.30. Messukeskus 320. huom. Kurssille lähetetään ennakkotehtävä.