Kaikki uutiset

Pohjolan ja Suomi-yhtiön palkinto Markku S. Niemiselle

Kardiologian professori emeritus Markku S. Nieminen sai torstaina  Pohjolan ja Suomi-yhtiön 20 000 euron lääketieteen palkinnon merkittävästä elämäntyöstään suomalaisen kardiologian hyväksi.

Markku S. Nieminen teki työuransa Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa kardiologina, alan professoriylilääkärinä, medisiinisen tulosyksikön johtajana ja viimeksi HYKS:in Sydän- ja keuhkokeskuksen johtajana. Hän on lääkärinä ja tutkijana vaikuttanut merkittävästi kardiologian erikoisalan kehittymiseen niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

– Kardiologia on mielenkiintoinen ja haasteellinen ala. Olen onnellinen, että olen saanut seurata kehitystä näin pitkään ja olen voinut olla siinä mukana, professori emeritus Nieminen sanoo.

Niemisen panos kardiologian alan synnylle ja kehittämiselle Suomessa on merkittävä. Hänen keskeinen tutkimusalueensa on sepelvaltimotaudin ja sydäninfarktin hoito. Nieminen teki Suomen ensimmäiset sydänbiopsiat 1980-luvun alkupuoliskolla. Ensimmäiset pallolaajennukset ja sydänsiirrot tehtiin Suomessa muutamaa vuotta myöhemmin. Nieminen vastasi sydämensiirtoon lähetettyjen potilaiden arvioinnista ja hoito-ohjelmasta HYKS:ssa vuoteen 2000 saakka. Vuonna 1997 Niemisestä tuli kardiologian alan ensimmäinen professori Suomessa. Hän on uransa aikana toiminut mm. kardiologian ylilääkärinä, kardiologian ja päivystyksen linjajohtajana, HYKS:in koko medisiinisen tulosyksikön johtajana, sekä Sydän- ja keuhkokeskuksen perustajana ja johtajana. Niemisen johtamassa Sydän- ja keuhkokeskuksessa sydänlääkärit, kardiologit, kirurgit, keuhkolääkärit ja rintaelinkirurgit toimivat ensimmäistä kertaa Suomessa osana samaa kokonaisuutta omana tulosyksikkönään.

Pohjolan ja Suomi-yhtiön 20 000 euron palkinto luovutettiin Niemiselle hänen elämäntyöstään kardiologian hyväksi.

– Noin 40-vuotisen urani aikana hoito on edennyt harppauksin. Hoitoon pääsy on nopeutunut ja kuolleisuus on vähentynyt. Nyt sydäninfarktipotilaiden sairaalakuolleisuus on noin 4 prosenttia. Vielä 1970-luvulla noin 40 prosenttia kuoli infarktin saatuaan ensimmäisen 30 päivän aikana, Nieminen sanoo.

Nieminen on tehnyt aktiivista tutkimustyötä sekä suomalaisissa että kansainvälisissä tutkimusryhmissä. Esimerkiksi 5000 potilaan Corogene-tutkimuksessa selvitettiin sepelvaltimotaudin riski- ja perintötekijöitä. Thomson Reuters listasi Niemisen arvostetuimpien kliinisen alan tutkijoiden joukkoon maailmassa vuonna 2004.