Läkare 2017


Läkare 2017 blickar framåt

Läkare 2017 börjar med ett imponerande seminarium, ”Kurkistus 2030-luvun terveydenhuoltoon” (”Titt på 2030-talets hälsovård”), tisdagen den 10 januari kl. 14.00–16.00 i Messukeskus. Seminariet är öppet för alla. Den officiella öppningsceremonin hålls efter seminariet kl. 17.00. Alla läkare och utställare är välkomna till ceremonin.

Huvudtemat för Läkare 2017 är ”Läkare i framtiden”. Under de tre dagarna betraktas framtiden närmare ur olika synvinklar.

Temat för onsdagen är ”Läkare i den moderna vardagen”. Det samhälleliga beslutsfattandet ger upphov till utmaningar, som läkarna måste svara på både inom sina specialansvarsområden och på enskilda sjukhus och arbetsenheter.

På torsdag anordnar man kurser för medicinstuderande. Programmet innehåller också helheter med anknytning till läkarens karriärväg.

Temat för fredagen är ”Vårdkedjan i ordning genom samarbete”. Det behövs ny, fungerande praxis i vårdkedjornas gränssnitt. Patientuppgifterna ska kunna överföras snabbt och felfritt.

Kursutbudet på Läkare 2017 är ännu rikligare och mångsidigare än tidigare. Under tre dagar anordnas det hela 65 kurser. Mellan kurserna kan man bekanta sig med den kostnadsfria utställningen. Vid Areena-estraden kan man följa intressanta debatter och utställarnas informationsinslag.

Priset på kursbiljetten inkluderar lunch, som serveras i utställningsområdet. På onsdag och torsdag anordnar utställarna olika lunchsymposier.

De trettio minuter långa huvudföreläsningarna hålls kl. 12.45–13.15 på onsdag av Anu Wartiovaara och på fredag av Esko Valtaoja.

Och glöm inte kvällsprogrammet! Man kan välja mellan två olika tillställningar: På onsdag äter vi festmiddag på Gamla studenthuset. På torsdag festar vi på Caruzello på Borgbacken.

Onsdag 11 januari: Läkarens moderna vardag
Torsdag 12 januari: Läkarens karriärväg
Fredag 13 januari: Vårdkedjan i ordning genom samarbete