Takaisin kurssilistaukseen

Ohjaajan perustaitokurssi – kuinka tuen erikoistuvan lääkärin oppimista ja annan laadukasta palautetta?

Kurssin aikataulu

 • 13:30

  Työpajan ensimmäisessä osassa käydään läpi aikuisten oppimiseen liittyviä peruskäsitteitä, ohjaukseen liittyvää aiempaa tutkimustietoa, pohditaan lääkärin roolia opettajana ja ohjaajana sekä arvioidaan omaa opettajuutta. Opetusmetodeina käytetään lyhyitä luentoja sekä aktivoivia oppimismenetelmiä.

  LT Tanja Svirskis, HY, HYKS
  LT Maria Vuorilehto, HYKS
  LT Henna Haravuori, HYKS, THL

 • 15:00

  Tauko

 • 15:30

  Työpajan toisessa osassa tutustutaan palautteen antamiseen liittyvään tutkimustietoon oppimisen näkökulmasta sekä elementteihin, joista rakentava palaute koostuu. Palautteen antamista ja vastaanottamista harjoitellaan rooliharjoitusten avulla. Opetusmetodeina käytetään lyhyitä luentoja sekä aktivoivia oppimismenetelmiä.

Helsingin yliopisto ja HYKS
Kurssinumero: 221
Paikka: 207
Aika: 12.1.2017 13:30 - 17:00
Aihealueet: Ammatillinen kehittyminen ja osaaminen / Johtaminen ja hallinto
Puheenjohtaja: LT Tanja Svirskis, Helsingin yliopisto, HYKS
LT Maria Vuorilehto, HYKS
LT Henna Haravuori, HYKS, THL
Yhdyshenkilö: LT Tanja Svirskis, Helsingin yliopisto, HYKS
Tavoite: Kurssin jälkeen osallistuja tuntee HUS-psykiatrian lähiohjausta koskevan tutkimuksen päätulokset. Hän ymmärtää, kuinka aikuiset oppivat, ja tiedostaa työpaikalla oppimisen keskeisyyden lääkäreiden koulutuksessa. Hän osaa arvioida itseään ohjaajana ja tunnistaa omat kehittämisalueensa. Hän tietää, mistä elementeistä rakentava palaute koostuu ja ymmärtää rakentavan palautteen antamisen merkityksen oppimisen näkökulmasta. Hän osaa sekä antaa rakentavaa palautetta että asettua palautteen vastaanottajan asemaan.
Kohderyhmä: erikoistuvia lääkäreitä ohjaavat seniorilääkärit ja loppuvaiheen erikoistuvat lääkärit kaikilta erikoisaloilta
Erikoistuminen: hyväksytty 4 tuntia, alat hallinnollinen koulutus kaikille erikoisaloille ja terveydenhuolto
Erityispätevyys: lääkärikouluttaja